Stevns orientering

Kom med når vore O-venner på Stevns gennemfører deres gode vinterløb.

LØBSPROGRAM 2023

Baner:
Begynder
Særlig velegnet til børn og nybegyndere. Banen giver begynderen en tryg og sikker start på o-sporten og følger større veje og ledelinjer med få orienterings momenter – ca. 3 km.
Mellemsvær
Banen for den let øvede eller kort-vandte motionist. Mindst et lineært vejvalg, flere orienterings momenter og tydeligt opfang nær posten – ca. 4 km.
3 km, 4 km & 6 km
Alle tre svære orienteringsbaner for den øvede o-løber hvor banerne er lagt med henblik på, at gøre det så vanskeligt som muligt med mange orienterings momenter. Variation i terræn, stræk-længder og postplacering med mange retningsskift – banelængderne er ca. længder.

Start mellem kl. 9 og 10.

Fællesstart kl. 9.30 ved afslutningsløbet den 2. april i Boelsskov.

Posterne indsamles kl. 12.

Startgebyr: Børn og Unge kr. 10,- Voksne (17+) kr. 30,-