Hvad det koster

Det årlige kontingent er:

 • Senior (over 21 år)    500 kr.

 • Familie (max. 2 sen. + 2 ungd.)    800 kr.

 • Ungdom (under 21 år)    200 kr.

 • Passiv    150 kr.

 Indbetales til klubbens konto:  5368       0241634

 

Medlemskab

Klubben har 3 former for medlemskab, hvor man kan være medlem som enten senior, ungdom eller passiv.

Kan du tænke dig at høre nærmere om klubben eller eventuelt at blive medlem, så kontakt klubbens træner Erik Løvgren Jensen.

Nedenfor kan du se en oversigt over hvad de enkelte medlemsskaber indeholder.

Som seniormedlem (aktiv og over 21 år) får man følgende:

 • Dansk Orienteringsforbunds medlemsblad Orientering.dk
 • Mulighed for gratis deltagelse i klubbens træningsløb forår og efterår
 • Gratis  deltagelse i divisionsmatcher (dog ikke ved manglende start)
 • Mulighed for deltagelse i det årlige klubmesterskab
 • Mulighed for deltagelse i den årlige klubfest

Som ungdomsmedlem (aktiv og under 21 år) får man følgende:

 • Dansk Orienteringsforbunds medlemsblad Orientering.dk
 • Mulighed for gratis deltagelse i klubbens træningsløb forår og efterår
 • Startafgiften betalt ved deltagelse i konkurrenceløb i Danmark (dog ikke ved manglende start)
 • Mulighed for deltagelse i ungdomskurser på forbundsplan (dog ikke ved manglende deltagelse)
 • Gratis deltagelse i DM-arrangementer samt divisionsmatcher (dog ikke ved manglende start)
 • Mulighed for deltagelse i det årlige klubmesterskab
 • Mulighed for deltagelse i den årlige klubfest

Som passivt medlem får man følgende:

 • Mulighed for deltagelse i den årlige klubfest.

Skriv en kommentar