Signatur forklaring

Signaturer på kortet

Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:

Sort

Ofte menneskeskabt – men også f.eks. sten eller klipper.
Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.

Grøn

Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem.

Gul

Gult betyder mere eller mindre åbent – det vil sige, at man kan kigge hen over eventuel bevoksning. Er der hvide prikker i det gule, er der spredt bevoksning.

Blå

Blå betyder vand – grøfter, brønde, søer osv. Moser kan man ofte passere – med våde fødder.
Hvis en mose eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om.

Brun

Landskabet – huller, skrænter, højdekurver.
Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og “langtidsholdbare” ting på kortet – men kurver er også noget af det sværeste at lære at orientere efter.

Denne korte gennemgang – og figuren øverst- drejer sig kun om de mest almindelige danske signaturer.

Download en version til udprintning her:  Signaturer

Vil du vide mere, kan du finde alt i  kortnormen. Her er den danske udgave – den er desværre i sort/hvid. Den engelske udgave er i farver.

Skriv en kommentar