Grundlæggende teknik

Foto: Preben Schmidt

I modsætning til mange andre løbediscipliner, så kræver orienteringsløb en stor del teknik. Selv de bedste orienteringsløbere bruge en stor del af deres tid på tekniktræning, så man kan altid blive bedre.

Som begynder er det i sær vigtig at kunne omsætte det man ser på kortet til hvordan det ser ud i virkeligheden. Det kræver at man bliver fortrolig med kortets farver og signaturer.

Du kan f.eks. starte med at kigge nærmere på dette kort, som er taget fra Roskilde Orienteringsklubs hjemmeside.

 

Målestok

Det normale målestoksforhold på orienteringskort er 1:10.000 – hvor 1 cm på kortet svarer til 100 m i virkeligheden. Dog kan man godt møde kort i andre målestokforhold.

 

Banen

Her er start og mål samme sted.
Her er start og mål samme sted.

Posterne skal tages i rækkefølge og alle poster skal stemples. Man starter ved trekanten og slutter ved dobbeltcirklerne.

Stregerne mellem posterne viser fugleflugtsvejen mellem posterne. Hvis stregerne er brudt er det for ikke at skjule vigtige signaturer under stregen.

Posterne skal fysisk være placeret midt i postcirklen på kortet.

Ud over den påtegnede bane får man også hjælp af postdefinitionerne der fortæller hvilken terrængenstand posten er placeret ved. Se denne vejledning for nærmere info om postdefinitionerne – bliv ikke skræmt over mængden af informationer; det er oftest de samme fem definitioner der bliver brugt.

 

Strækplanlægning

Når man har styr på kortets farver og signaturer, kan man begynde at arbejde med at planlægge sine stræk, dvs. hvordan man hurtigst kommer fra den ene post til den næste. Jo sværere banerne er, jo mere er der tænkt over at orienteringsløberen skal træffe en masse valg på meget kort tid:

  • Hurtig vs. langsom (“vælger jeg stien kan jeg løbe hurtigt, gennem mosen går det langsomt”)
  • Sikkert vs. usikkert (“holder jeg mig til stierne er jeg sikke på hvor jeg er, gennem mosen kan det gå galt flere steder”)
  • Kort vs. langt (“tager jeg stien skal jeg løbe en lang omvej, tager jeg mosen er det kort”)
  • Sjovt vs. kedeligt (“jeg er ikke taget i skoven for at løbe på stierne, det er sjovere gennem mosen”)

Det er meget individuelt hvad de “rigtige” svar er, og hvert poststræk er forskelligt – og derfor er det også en sport hvor man udvikler sig hele tiden. Tal med de rutinerede efter løbene og diskuter hvilke vejvalg de har taget undervejs – tag f.eks. dit kort med til løbetræning tirsdag og få gode råd over kaffen.