Fotos fra Hvalsø

Resultat: https://www.hvalsoe-ok.dk/userfiles/downloads/VTR%202022/Resultatliste%20221120.pdf

Stræktid: https://www.hvalsoe-ok.dk/userfiles/downloads/VTR%202022/Resultatliste%20m_str%C3%A6ktider%20221120.pdf

Eva, Grethe og Ella.
Steen og Anders
Grethe . . . . . . . . . . . .Jørgen. Klubmester H blå mini>60
Erik
Gunnar
Karsten, klubmester H lang svær
Per
Hans Henrik, klubmester H kort svær >60
Gerda M. Klubmester Dblå mini>60. . . . . . . . . . . Gunnar
Jens, klubmester H gul bane
Birgit
Carsten -. . . . . . . . . . . . . Niels, klubmester H svær ml.lang
Søren
Christian
Poul
Tage
Gitte, Klubmester D Hvid