Vil du med i oktoberskoven?

Kredsløb 

11. oktober 2020 i Jonstrup Vang og Lille Hareskov.
Tilmelding senest 7. oktober 2020

18. oktober i Ravnsholt skov
Tilmelding senest 10. oktober 2020

OBS!!!!!!

For alle løb gælder, at man ikke som “normal” kan køre i skoven og købe en åben bane “på dagen”. Dette af hensyn til arrangørklubbens mulighed for at styre antallet af løbere i henhold til gældende Corona bestemmelser.  Derfor: Gå ind på O-service og tilmeld dig, eller kontakt Erik og få ham til at gøre det for dig.  SMS/tlf.: 41667012