Mindeord

Knud Nielsen i sine yngre dage.

Klubben har modtaget den sørgelige meddelelse om, at vort mangeårige medlem Knud Nielsen, den 29. Juni 2020 er afgået ved døden i en alder af 82 år.
Knud var igennem mange år et værdsat og aktivt medlem af Køge Orienteringsklub hvor han, sammen med Bente, troligt mødte op for at hjælpe til ved vore arrangementer. Knud har også tidligere været medlem af bestyrelsen i Køge OK.
Selvom Knud i de seneste år ikke længere var aktiv løber, holdt han alligevel kontakt til klubben, ikke mindst som trofast hjælper ved de årlige skoleløb i Tangmoseskoven.

Æret være mindet om Knud.

Bestyrelsen, Køge OK