Veloverstået Generalforsamling

En fjerdedel af foreningens medlemmer mødte op til foreningens ordinære Generalforsamling.

Aftenen startede med fællesspisning af Malenes lækre mad, hvorefter Poul Erik Pedersen kunne overtage taktstokken og dirigentværdigheden.

Bestyrelsens beretning og regnskabet viste, at foreningen er i rigtig god gænge og har en meget fornuftig økonomi. De positive forhold kom også til udtryk ved valgene, hvor der var genvalg til alle bestyrelsesposter.

Efter Generalforsamlingen den 24. februar 2020, består bestyrelsen af følgende:

  • Tage Ebbensgaard, formand
  • Malene Løkke, næstformand
  • Erik Løvgren, kasserer
  • Lars Carstensen, sekretær
  • Poul Koziara, best. medlem
  • Søren S. Kristensen, best. medlem

Som suppleanter til bestyrelsen blev Bo Pedersen genvalgt og Niels Torm blev nyvalgt.

Revisorer: Gitte Rasmussen (genvalg) og Anders Bang (nyvalg). Revisorsuppleant: Leon Jørgensen. (genvalg)