VTR sæsonen nærmer sig :-)

Løvtræerne smider bladene, og tilbage står de store sort-grønne blokke af høje graner og giver orienteringsløberne fine opfang og ledelinjer. Og landskabets former med bakker, lavninger, slugter og udløbere træder tydeligt frem til stor hjælp for orienteringen.

Kort sagt: Vinterorientering er en fest, som alle ser frem til, uanset hvor surt vejret måtte være.

Vi starter ud LØRDAG den 2. november i Hvalsø, hvor den lokale klub har tradition for at lave nogle rigtig gode baner. Løbet gælder samtidigt som KLUBMESTERSKABSLØB for Køge OK, hvorfor vi håber på et stort fremmøde.

Præmieoverrækkelse til klubmestrene vil ske i forbindelse med Julehyggemødet i klubhuset den 2. december. Mere herom senere.