God stemning og genvalg

Den 11. februar afholdt Køge OK årets generalforsamling.

Aftenen startede traditionelt med lækker mad fra Malenes køkken, hvilket vakte stor tilfredshed og glæde hos de 27 fremmødte klubmedlemmer.

Herefter overtog Poul-Erik Pedersen dirigentrollen og førte med sikker hånd forsamlingen igennem den normale dagsorden.

Årets gang kan passende opsummeres i de fem sidste linjer fra bestyrelsens beretning:

“Afslutningsvis mener bestyrelsen, at fremtiden ser lys ud for Køge OK. Generelt kan vi være stolte over de ting, som vi giver os i kast med takket være den gamle erfarne flok men ikke mindst de nye yngre kræfter, som viser stor vilje til at tage medejerskab af klubben, så at vi fortsat kan videreføre Køge OK med verdens bedste idrætsgren som tilbud til medlemmerne og lokalområdet.”

Den ny-/ genvalgte bestyrelse består af flg.:

Formand Tage Ebbensgaard (genvalg)
Næstformand Malene Løkke (genvalg)
Kasserer Erik Løvgren (genvalg)
Sekretær Lars Carstensen (nyvalg)
Fm. løbsudvalg. Søren S. Kristensen (genvalg)
Fm. skovudvalg Lars Carstensen (genvalg)
Fm.  træningsudvalg Poul Koziara (genvalg)

Efter generalforsamlingen fik Gunnar mulighed for at oplyse om den nye kortnorm ISOM2017 med baggrund i det helt nytegnede kort over Vemmetofte Strandskov.

Aftenen afsluttedes med lidt snak om hjemmeside, WinSplit, O-Track og et vejvalgseksempel fra det seneste løb i Vallø.